Mta Havalandırma

Fan Çeşitleri

Fan, ana işlevi havayı bir yerden başka bir yere taşımak olan bir havalandırma cihazıdır. Bu cihazlar öncelikle bir motordan ve havayı en iyi şekilde dağıtmak için birlikte çalışan bir dizi kanattan oluşur. Bu mekanizmalar genellikle sadece iklimlendirme ve havalandırma alanında değil aynı zamanda ısıtma alanında da kullanılmaktadır. Ayrıca endüstriyel alana odaklanan fanlarda çeşitli türler bulunmaktadır. Bunlar:

  • İşlevlerine bağlı olarak: Duvar, kanal ve jet fanlar.
  • Hava yoluna göre: Eksenel, merkezkaç ve teğet.
  • Basınca bağlı olarak: Düşük veya yüksek basınç.
  • Çalışma koşullarına bağlı olarak: Standart veya özel.
  • Tahrik sistemine bağlı olarak: Doğrudan veya şanzımanla.

Fan Çeşitleri: Santrifüj Fanlar

Merkezkaç kuvveti, etrafında döndüğü eksenden uzaklaşma eğiliminde olan kuvvettir. Bu nedenle santrifüj fanlarda hava akımı kendi eksenine radyal olarak çıkar, öne veya arkaya kıvrık kanatları barındırabilir. Radyal fanlar olarak da adlandırılırlar ve kanat tipine bağlı olarak basınç ve akış özellikleri değişiklik gösterir. Restoranlarda, mağazalarda veya endüstriyel binalarda yaygındırlar. 2 tip santrifüj fan vardır:

  • Doğrudan bağlantı: Motor doğrudan türbini çalıştırır.
  • Kasnak ve kayış tahriki: Türbin veya çark, kayış yoluyla enerji alır.

Fan Çeşitleri: Eksenel Fanlar

Bu tip fanlarda hava akışı daima eksenine paralel bir yönde geçer. Yörünge bir sarmal şeklinde olduğundan genellikle sarmal olarak adlandırılırlar. Bu tip fanlar çok az basınçla büyük miktarda havayı hareket ettirebilir. Bu nedenle endüstriyel kurulumlara, entegre havalandırma sistemlerine ve hatta banyo aspiratörlerine dahil edilecek en uygun cihazlardır. 3 tip eksenel fan bulunuyor:

  • Duvara monte helisel çıkarıcı: En yaygın olanlarıdır, genellikle tavanlara ve duvarlara yerleştirilirler ve bir koruma ızgarası içerirler.
  • Boru şeklindeki eksenel fan: Pervaneleri silindirik veya boru şeklindeki muhafazalara monte ederler.
  • Kılavuzlu boru şeklindeki eksenel fan: Öncekilerden daha yüksek performansa sahip aerodinamik bir pervane tasarımına sahiptirler.

Fan Çeşitleri: Teğet Fanlar

Hava akışı, eksenine teğet bir yönde çıkar. Muhafazasız, sınırlı bir çapa sahip ve uçlardan birine doğrudan bağlı motora sahip bir çarka sahip olmaları ile karakterize edilirler. Düşük basınca ve çok düşük ses seviyesine sahip cihazlardır. Ağırlıklı olarak fancoil ünitelerinde, hava perdelerinde, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılırlar.